Nirvaco og Prodacapo

Publisert: 18.04.2017

FCG Nirvaco og Prodacapo har fusjonert, og vil seile under flaget FCG Prodacapo-Nirvaco AS.

Det nye selskapet vil bli en ledende aktør i markedet rundt styring, analyse og aktivitetsbasert finansiering i helsetjenesten i Norden. Nirvaco AS, vil med sin kompetanse og produkter bli en viktig del av dette selskapet. Fusjonen vil gi positive synergier både gjennom den unike kompetansen og innsikten våre ansatte til sammen har, kombinert med den porteføljen av produkter vi nå besitter.

Selv om fusjonen ikke direkte berører de produkter og tjenester som i dag tilbys av Nirvaco AS, vil denne fusjonen gjøre oss i stand til å gi våre kunder flere muligheter. Blant annet vil dette kunne medføre tettere integrasjon mellom våre produkter knyttet til aktivitetsdata og KPP-data løsningen fra Prodacapo, som mange av våre kunder i Norge nå har tatt i bruk.

Vår nåværende organisasjon vil bestå som en enhet, og vi kommer til å ha den samme support og beredskap som tidligere. Det har vært viktig for oss i denne prosessen å synliggjøre at det norske markedets behov skal ivaretas på best mulige måte også i framtiden.

Selskapets offisielle navn i Norge vil være Prodacapo Norway AS, men vi vil fortsette å benytte sekundærnavnet Prodacapo-Nirvaco AS i det norske markedet.

Daglig leder vil fortsatt være Roar Brenden, og vi ser fram til videre samarbeide om utvikling av våre produkter.

Sist redigert 20/04/2017 av Mehdi Shadidi