Grunnkurs på Olavsgaard i sykdomsklassifikasjon- Høst 2021 (H21Ny) Fullt

Oppstart: 20.september 2021

Påmeldingsfrist: 20.september 2021

Dette 11-dagers kurset er beregnet på ikke-medisinere ansatt i somatiske sykehus og innbefatter en omfattende og detaljert gjennomgang av regler for sykdomsklassifikasjon etter ICD10 systemet og tilknytning til ISF ordningen. Målsettingen er at elevene etter avsluttet kurs skal kunne bistå legene med korrekt klassifikasjon basert på legens dokumentasjon i journal og epikrise.

Sist redigert 19/01/2021 av Mehdi Shadidi