Grunnkurs ICD-10 sykdomsklassifikasjon vår 2019 (Fullt)

11-dagers Grunnkurs i Sykdomsklassifikasjon – Vår 2019 (Fullt)

Innhold:

Kurset er beregnet på ikke-medisinere ansatt i somatiske sykehus og innbefatter en
omfattende og detaljert gjennomgang av regler for sykdomsklassifikasjon etter ICD10
systemet. Videre behandles også den nordiske klassifikasjonen av prosedyrer
NCSP/NCMP, samt ISF ordningen. Målsettingen er at elevene etter avsluttet kurs
skal kunne bistå legene med korrekt klassifikasjon basert på legens dokumentasjon i
journal og epikrise. Det understrekes at klassifikasjonen skal utføres etter
foreliggende normer og regler, og skal ikke påvirkes av økonomiske konsekvenser
(ISF og DRG).

Forkunnskaper:

Det forutsettes at deltakerne er vel kjent med sykehusfunksjoner, terminologi
journalskriving og journalorganisering. De forutsettes videre å ha basal kunnskap i
anatomi, fysiologi og sykdomslære (tilsvarende det som gis i legesekretærutdannelse).
Minst fem års erfaring i sykehus er en fordel

Opplegg:

Kurset gis som forelesninger og gruppeøvelser i fem internatsamlinger, samt
hjemmearbeid mellom internatene. Mengden hjemmearbeid vil tilsvare minst en
studiedag pr. kursdag. Til sammen 10 kursdager + en dag for avsluttende prøve.

 

VÅR GRUNNKURS INVITASJON OG KURSPLAN

Forelesere:

Olafr Steinum – spesialist i indremedisin, Gunnar Henriksson – spesialist i kirurgi,
samt gjesteforelesere.

Forelesere

Gunnar Henriksson

Spesialist i kirurgi

Olafr Steinum

Spesialist i indremedisin

Samlingsplan

Til sammen 11 kursdager (inkludert avsluttende prøve).

 • Samling 1 - Kursdag 1 og 2

  Tor 28.03. kl. 10 – Fre 29.03. kl. 15.00
 • Samling 2 - Kursdag 3 og 4

  Tor 11.04. kl. 10 – Fre 12.04 kl. 15.00
 • Samling 3 - Kursdag 5 og 6

  Tor 25.04. kl. 10 – Fre 26.04. kl. 15.00
 • Samling 4 - Kursdag 7 og 8

  Ons 08.05. kl. 10 – Tors 09.05. kl. 15.00
 • Samling 5 - Kursdag 9 og 10

  Man 27.05.kl. 10 – Tirs 28.05 kl. 15.00
 • Avsluttende prøve (lokalt på ditt sykehus) - Kursdag 11

  Prøven avholdes lokalt på ditt sykehus) onsdag 12. juni kl. 09.-13.

Sted og pris:

 • Kurset arrangeres på Olavsgaard Hotell, mellom Oslo og Gardermoen
 • Pris kr. 31.800,- (beløpet er mva fritt). Faktureres i sin helhet med forfall før
  kursstart.
 • Påmelding er bindende fra og med 28 februar 2019
 • Man kan registre seg med forbehold om arbeidsgivers godkjenning
 • Beløpet inkluderer overnatting enerom 1 natt pr. samling, fullpensjon,
  kurslokaler med lunsj, men ikke evt. natt til første kursdag (kr. 1.133,-) for de
  som reiser langt. ICD-10 bok, kursperm og kopi av forelesninger deles ut.
 • For deltakere som ikke skal ha middag og overnatting er prisen for kurset kr.
  26.900,- (Vi anbefaler på det sterkeste å delta i internat da det legges opp til gruppearbeid
  utover mot kvelden

Påmelding

Maksimalt antall deltakere er 30.

Se komplett kursplan ovenfor.

Spørsmål rettes til kurs@prodacapo.com eller Svein Jarle Hole tlf. – 92 22 92 90.

Grunnkurs i IDC-10 Klassifisering (snart fullt)

 • Beløpet inkluderer overnatting enerom 1 natt pr. samling, fullpensjon, kurslokaler med lunsj. Ved lang reisevei kan natt til samlingene bestilles her, eller avtales for hver samling,
 • Her kan du informere oss om allergier/romdelings preferanse etc.

Sist redigert 12/12/2018 av Mehdi Shadidi