Grunnkurs på Olavsgaard i sykdomsklassifikasjon- Vinter 2021 (Kurset er snart fullt)

11-dagers Grunnkurs i Sykdomsklassifikasjon – Vinter 21
Påmeldinger etter at kurset er fullt blir for venteliste, og bekreftelse om endelig status kommer manuelt fra oss senere.
(dette er høst 20-kurset som er utsatt til vinter 21, da vår 20 tar plassen til opprinnelig høst 20)
(Oppstart 11. januar 2021 - Olavsgaard hotel)

Innhold:

Kurset er beregnet på ikke-medisinere ansatt i somatiske sykehus og innbefatter en omfattende og detaljert gjennomgang av regler for sykdomsklassifikasjon etter ICD10 systemet, samt ISF ordningen. Målsettingen er at elevene etter avsluttet kurs skal kunne bistå legene med korrekt klassifikasjon basert på legens dokumentasjon i journal og epikrise.  Det understrekes at klassifikasjonen skal utføres etter foreliggende normer og regler, og skal ikke påvirkes av økonomiske konsekvenser (ISF og DRG).

 

Forkunnskaper:

Det forutsettes at deltakerne er vel kjent med sykehusfunksjoner, terminologi journalskriving og journalorganisering.  De forutsettes videre å ha basal kunnskap i anatomi, fysiologi og sykdomslære (tilsvarende det som gis i legesekretær-utdannelse).  Minst fem års erfaring i sykehus er en fordel.

 

Opplegg:

Kurset gis som forelesninger og gruppeøvelser i fem internatsamlinger, samt hjemmearbeid mellom internatene. Mengden hjemmearbeid vil tilsvare minst en studiedag pr. kursdag.  Til sammen 11 kursdager (inkludert avsluttende prøve). Prøven avholdes lokalt på ditt sykehus ca. 2 uker etter samling 5 (dvs. 24 mars 2021)

Forelesere:

Gunnar Henriksson

Spesialist i kirurgi

Olafr Steinum

Spesialist i indremedisin

Til sammen 11 kursdager (inkludert avsluttende prøve). Prøven avholdes lokalt på ditt sykehus ca to uker etter samling 5 (dvs. 24 mars 2021).
Dette er kurset som skulle gått høst 20, men som er utsatt.

Samlingsplan:

 • Samling 1 - Kursdag 1 og 2:

  Man 11.01. kl. 10 – Tir 12.01. kl. 15.00
 • Samling 2 - Kursdag 3 og 4:

  Man 25.01. kl. 10 – Tirs 26.01. kl. 15.00
 • Samling 3 - Kursdag 5 og 6 :

  Man 08.02. kl. 10 – Tirs 09.02. kl. 15.00
 • Samling 4 - Kursdag 7 og 8 :

  Man 22.02. kl. 10 – Tirs 23.02. kl. 15.00
 • Samling 5 - Kursdag 9 og 10 :

  Tor 11.03 kl. 10 - Fre 12.03 kl. 15:00
 • Avsluttende prøve (Kursdag 11):

  Prøven avholdes lokalt på ditt sykehus - ons 24. mars 2021 kl. 09-13

Sted og pris:

 • Kurset arrangeres på Olavsgaard Hotell, mellom Oslo og Gardermoen
 • Pris kr. 32.800,- (beløpet er mva fritt). Faktureres i sin helhet med forfall før kursstart. Påmelding er bindende til 01. desember 2020
 • Man kan registre seg med forbehold om arbeidsgivers godkjenning
 • Beløpet inkluderer overnatting enerom 1 natt pr. samling, fullpensjon, kurslokaler med lunsj, men ikke evt. natt til første kursdag (kr. 1.133,-) for de som reiser langt. ICD-10 bok, kursperm og kopi av forelesninger deles ut.
 • For deltakere som ikke skal ha middag og overnatting er prisen for kurset kr. 27.900,- (Vi anbefaler på det sterkeste å delta i internat da det legges opp til gruppearbeid utover mot kvelden)

Kurset er fullt.

Påmeldinger etter at kurset er fullt blir for venteliste, og bekreftelse om endelig status kommer manuelt fra oss senere.

Se invitasjon

Spørsmål rettes til kurs@prodacapo.com eller til Svein Jarle Hole tlf 92 22 92 90.

Sist redigert 22/07/2020 av Mehdi Shadidi