Grunnkurs på Olavsgaard i sykdomsklassifikasjon- Høst 2020

11-dagers Grunnkurs i Sykdomsklassifikasjon – Høst 2020 (Oppstart 27. august 2020 - Olavsgaard hotel)

Innhold:

Kurset er beregnet på ikke-medisinere ansatt i somatiske sykehus og innbefatter en omfattende og detaljert gjennomgang av regler for sykdomsklassifikasjon etter ICD10 systemet, samt ISF ordningen. Målsettingen er at elevene etter avsluttet kurs skal kunne bistå legene med korrekt klassifikasjon basert på legens dokumentasjon i journal og epikrise.  Det understrekes at klassifikasjonen skal utføres etter foreliggende normer og regler, og skal ikke påvirkes av økonomiske konsekvenser (ISF og DRG).

 

Forkunnskaper:

Det forutsettes at deltakerne er vel kjent med sykehusfunksjoner, terminologi journalskriving og journalorganisering.  De forutsettes videre å ha basal kunnskap i anatomi, fysiologi og sykdomslære (tilsvarende det som gis i legesekretær-utdannelse).  Minst fem års erfaring i sykehus er en fordel.

 

Opplegg:

Kurset gis som forelesninger og gruppeøvelser i fem internatsamlinger, samt hjemmearbeid mellom internatene. Mengden hjemmearbeid vil tilsvare minst en studiedag pr. kursdag.  Til sammen 10 kursdager + en dag for avsluttende prøve.

Forelesere:

Gunnar Henriksson

Spesialist i kirurgi

Olafr Steinum

Spesialist i indremedisin

Til sammen 11 kursdager (inkludert avsluttende prøve).
Merk at det forutsetter at minimum antall deltakere (dvs. 22 Stk.) melder interesse og invitasjonen legges ut med det (minimum antall deltakere) som forbehold.

Samlingsplan:

 • Samling 1 - Kursdag 1 og 2:

  Tor 27.08. kl. 10 – Fre 28.08. kl. 15.00
 • Samling 2 - Kursdag 3 og 4:

  Man 14.09. kl. 10 – Tirs 15.09. kl. 15.00
 • Samling 3 - Kursdag 5 og 6 :

  Man 05.10. kl. 10 – Tirs 06.10. kl. 15.00
 • Samling 4 - Kursdag 7 og 8 :

  Ons 14.10. kl. 10 – Tor 15.10. kl. 15.00
 • Samling 5 - Kursdag 9 og 10 :

  Man 09.11. kl. 10 – Tir 10.11. kl. 15.00

Sted og pris:

 • Kurset arrangeres på Olavsgaard Hotell, mellom Oslo og Gardermoen
 • Pris kr. 32.800,- (beløpet er mva fritt). Faktureres i sin helhet med forfall før kursstart. Påmelding er bindende fra og med 20. juli 2020
 • Man kan registre seg med forbehold om arbeidsgivers godkjenning
 • Beløpet inkluderer overnatting enerom 1 natt pr. samling, fullpensjon, kurslokaler med lunsj, men ikke evt. natt til første kursdag (kr. 1.133,-) for de som reiser langt. ICD-10 bok, kursperm og kopi av forelesninger deles ut.
 • For deltakere som ikke skal ha middag og overnatting er prisen for kurset kr. 27.900,- (Vi anbefaler på det sterkeste å delta i internat da det legges opp til gruppearbeid utover mot kvelden)

Se kun invitasjon
komplett invitasjon med innholdsplan

Spørsmål rettes til kurs@prodacapo.com eller til Svein Jarle Hole tlf 92 22 92 90.

Dette er kurs nr. 2 i 2020, og vi må dessverre ta forbehold om at antall deltakere overstiger 22. Men påmeldte får i det tilfellet uansett garantert plass på kurset vinteren 2021.

Grunnkurs Olavsgaard Hotel - Høst 2020

 • Beløpet inkluderer overnatting enerom 1 natt pr. samling, fullpensjon, kurslokaler med lunsj, men ikke evntuelt natt til første kursdag (kr. 1.133,-) for de som reiser langt. ICD-10 bok, kursperm og kopi av forelesninger deles ut.
 • Her kan du informere oss om allergier/romdelings preferanse etc.

Sist redigert 20/03/2020 av Mehdi Shadidi