Grunnkurs på Olavsgaard i sykdomsklassifikasjon- Høst 2021 (H21Ny) Fullt

Dette 11-dagers kurset er beregnet på ikke-medisinere ansatt i somatiske sykehus og innbefatter en omfattende og detaljert gjennomgang av regler for sykdomsklassifikasjon etter ICD10 systemet og tilknytning til ISF ordningen. Målsettingen er at elevene etter avsluttet kurs skal kunne bistå legene med korrekt klassifikasjon basert på legens dokumentasjon i journal og epikrise.

Datoer for samlinger finner du under påmeldingsskjemaet
Last ned eller les invitasjonen for mer info:2021_Høst H21Ny Grunnkurs Invitasjon

Samlinger

Samling 1 - Kursdag 1 og 2: Man 20.09. kl. 10 – Tir 21.09. kl. 15.00
Samling 2 - Kursdag 3 og 4: Ons 13.10. kl. 10 – Tor 14.10. kl. 15.00
Samling 3 - Kursdag 5 og 6 : Tor 28.10. kl. 10 – Fre 29.10. kl. 15.00
Samling 4 - Kursdag 7 og 8 : Tor 11.11. kl. 10 – Fre 12.11. kl. 15.00
Samling 5 - Kursdag 9 og 10 : Man 29.11. kl. 10 – Tirs 30.11. kl 15.00
Prøve lokalt på ditt sykehus: 14.12.21 kl 9-13