Grunnkurs på Olavsgaard i sykdomsklassifikasjon- Utsatt til start 1.sept 2021 – Startet og fullt

Dette er det utsatte kurset fra 2020r 26.7.21

Kurset er beregnet på ikke-medisinere ansatt i somatiske sykehus og innbefatter en omfattende og detaljert gjennomgang av regler for sykdomsklassifikasjon etter ICD10 systemet, samt ISF ordningen. Målsettingen er at elevene etter avsluttet kurs skal kunne bistå legene med korrekt klassifikasjon basert på legens dokumentasjon i journal og epikrise.  Det understrekes at klassifikasjonen skal utføres etter foreliggende normer og regler, og skal ikke påvirkes av økonomiske konsekvenser (ISF og DRG).

 

Forkunnskaper:

Det forutsettes at deltakerne er vel kjent med sykehusfunksjoner, terminologi journalskriving og journalorganisering.  De forutsettes videre å ha basal kunnskap i anatomi, fysiologi og sykdomslære (tilsvarende det som gis i legesekretær-utdannelse).  Minst fem års erfaring i sykehus er en fordel.

 

Opplegg:

Kurset gis som forelesninger og gruppeøvelser i fem internatsamlinger, samt hjemmearbeid mellom internatene. Mengden hjemmearbeid vil tilsvare minst en studiedag pr. kursdag.  Til sammen 11 kursdager (inkludert avsluttende prøve). Prøven avholdes lokalt på ditt sykehus ca. 2 uker etter samling dvs november 2021)

Forelesere:

Gunnar Henriksson

Spesialist i kirurgi

Olafr Steinum

Spesialist i indremedisin

Til sammen 11 kursdager (inkludert avsluttende prøve). Prøven avholdes lokalt på ditt sykehus ca to uker etter samling 5 (dvs. 23.november 2021).
Dette er kurset som skulle gått høst 20, men som er utsatt.

Samlingsplan:

 • Samling 1 - Kursdag 1 og 2:

  Ons 01.09. kl. 10 – Tor 02.09. kl. 15.00
 • Samling 2 - Kursdag 3 og 4:

  Tor 23.09 kl. 10 – Fre 24.09. kl. 15.00
 • Samling 3 - Kursdag 5 og 6 :

  Tor 07.10. kl. 10 – Fre 08.10. kl. 15.00
 • Samling 4 - Kursdag 7 og 8 :

  Tir 26.10. kl. 10 – Ons 27.10. kl. 15.00
 • Samling 5 - Kursdag 9 og 10 :

  Man 08.11 kl. 10 - Tirs 09.11 kl. 15:00
 • Avsluttende prøve (Kursdag 11):

  Prøven avholdes lokalt på ditt sykehus - tirsdag 23.november 2021 kl. 09-13

Sted og pris:

 • Kurset arrangeres på Olavsgaard Hotell, mellom Oslo og Gardermoen, men grunnet at hotellet er rekvirert en periode som karantenehotell er første to samlinger på Scandic Oslo Airport
 • Pris kr. 32.800,- (beløpet er mva fritt). Faktureres i sin helhet med forfall før kursstart. Påmelding er bindende til 31.08.2021
 • Man kan registre seg med forbehold om arbeidsgivers godkjenning
 • Beløpet inkluderer overnatting enerom 1 natt pr. samling, fullpensjon, kurslokaler med lunsj, men ikke evt. natt til første kursdag (kr. 1.133,-) for de som reiser langt. ICD-10 bok, kursperm og kopi av forelesninger deles ut.
 • For deltakere som ikke skal ha middag og overnatting er prisen for kurset kr. 27.900,- (Vi anbefaler på det sterkeste å delta i internat da det legges opp til gruppearbeid utover mot kvelden)

Pr 26.7.2021 ble det to plasser ledig

Evt påmeldinger etter at kurset er fullt blir for venteliste, og bekreftelse om endelig status kommer manuelt fra oss senere.

Se 2021_09_01_Grunnkurs invitasjon oppdatert start 1.9.

2021_Finne frem til Scandic Hotel Oslo Airport

Spørsmål rettes til kurs@prodacapo.com eller til Svein Jarle Hole tlf 92 22 92 90.

Sist redigert 19/01/2021 av Mehdi Shadidi