Grunnkurs på Olavsgaard i sykdomsklassifikasjon- Vår 2020 (Kurset er fullt)

11- dagers Grunnkurs på Olavsgaard i sykdomsklassifikasjon- Vår 2020 (Påmeldingsskjema er deaktivert siden kurset er fullt)

Innhold:

(Det er ikke mulig å melde seg på dette kurset, siden maks antall deltakere er nådd)

Kurset er beregnet på ikke-medisinere ansatt i somatiske sykehus og innbefatter en
omfattende og detaljert gjennomgang av regler for sykdomsklassifikasjon etter ICD10
systemet, samt ISF ordningen. Målsettingen er at elevene etter avsluttet kurs skal
kunne bistå legene med korrekt klassifikasjon basert på legens dokumentasjon i
journal og epikrise. Det understrekes at klassifikasjonen skal utføres etter
foreliggende normer og regler, og skal ikke påvirkes av økonomiske konsekvenser
(ISF og DRG).

Forkunnskaper:

Det forutsettes at deltakerne er vel kjent med sykehusfunksjoner, terminologi
journalskriving og journalorganisering. De forutsettes videre å ha basal kunnskap i
anatomi, fysiologi og sykdomslære (tilsvarende det som gis i legesekretærutdannelse).
Minst fem års erfaring i sykehus er en fordel.

Opplegg:

Kurset gis som forelesninger og gruppeøvelser i fem internatsamlinger, samt
hjemmearbeid mellom internatene. Mengden hjemmearbeid vil tilsvare minst en
studiedag pr. kursdag. Til sammen 10 kursdager + en dag for avsluttende prøve.

Påmelding på https://www.nirvaco.no/kurs-og-seminar
Spørsmål rettes til kurs@prodacapo.com eller til Svein Jarle Hole tlf. 92 22 92 90.

Forelesere:

Gunnar Henriksson

Spesialist i kirurgi

Olafr Steinum

Spesialist i indremedisin

Samlingsplan:

Til sammen 11 kursdager (inkludert avsluttende prøve).
Merk at etter første invitasjon sommer 19 har følgende samlinger endret dato:
Samling 1 endret fra 26.-27.3 til 16.-17.3
Samling 5 endret fra 2.-3.6 til 25.-26.5.

 • Samling 1 - Kursdag 1 og 2:

  Man 16.03. kl. 10 – Tir 17.03. kl. 15.00
 • Samling 2 - Kursdag 3 og 4:

  Tir 14.04. kl. 10 – Ons 15.04 kl. 15.00
 • Samling 3 - Kursdag 5 og 6:

  Man 27.4. kl. 10 – Tir 28.4. kl. 15.00
 • Samling 4 - Kursdag 7 og 8:

  Tor 14.05. kl. 10 – Fre 15.05. kl. 15.00
 • Samling 5 - Kursdag 9 og 10 :

  Man 25.05. kl. 10 – Tir 26.05. kl. 15.00
 • Avsluttende prøve - Kursdag 11:

  Prøven avholdes lokalt på ditt sykehus - onsdag 17. juni kl. 09.-13.

Sted og pris:

 • Kurset arrangeres på Olavsgaard Hotell, mellom Oslo og Gardermoen
 • Pris kr. 32.800,- (beløpet er mva fritt). Faktureres i sin helhet med forfall før kursstart.
 • Påmelding er bindende fra og med 15. februar 2020.
 • Man kan registre seg med forbehold om arbeidsgivers godkjenning.
 • Beløpet inkluderer overnatting enerom 1 natt pr. samling, fullpensjon, kurslokaler med lunsj, men ikke evt. natt til første kursdagene (kr. 1.133,-) for de som reiser langt.
 • ICD-10 bok, kursperm og kopi av forelesninger deles ut på kurset.
 • For deltakere som ikke skal ha middag og overnatting er prisen for kurset kr. 27.900,- (Vi anbefaler å delta i internat da det legges opp til gruppearbeid mot kvelden).

Påmelding på https://www.nirvaco.no/kurs-og-seminar
Spørsmål rettes til kurs@prodacapo.com eller til Svein Jarle Hole tlf 92 22 92 90.

Sist redigert 04/12/2019 av Mehdi Shadidi