Påbygningskurs på Olavsgaard i sykdomsklassifikasjon, vår 2019 (Fullført)

Invitasjon til påbygnings internatkurs på Olavsgaard i
Sykdomsklassifikasjon
Torsdag 28. februar – Fredag 1. mars 2019

Innhold:
Kurset er beregnet på ikke-medisinere ansatt i somatiske sykehus og som har
gjennomgått 10-dagers grunnkurs.
Kurset fokuserer på repetisjon av hovedelementer i klassifikasjonen, med
hovedfokus på de problemområdene deltakerne melder inn på forhånd, både
kirurgiske og medisinske.
Opplegget er svært konkret lagt opp med gruppearbeid med plenumsgjennomgang
av sykdomstilfellene mot ICD10 kodeverket.

Opplegg:
Kurset gjennomføres som internat med intensivt arbeid utover normalarbeidstid.
Deltakerne må forberede seg til kurset ved å svare på oppgave på forhånd,
samt bidra med problemstillinger. Det er ingen avsluttende prøve, men kursbevis
utstedes.

Forelesere:
Olafr Steinum – spesialist i indremedisin.
Gunnar Henriksson – spesialist kirurgi

Sted, tid og pris:
 Olavsgaard Hotel, mellom Gardermoen og Oslo (FB1 Flybuss 07- og 37min over)
 Start torsdag 28. februar kl 10 og slutt 1. mars senest kl 14.45
 Pris kr. 8.990,- (mva fritt) inkl en natt, frokost, to lunsjer og en middag.
 Pris kr. 7.690,- (beløpet er mva fritt) for dagpakke inkl to lunsjer
 Faktureres i sin helhet med forfall før kursstart
 Overnatting natt til kurset kr. 1.133,- inkl frokost.
 I kursmaterialet inngår ICD-10 bok som hefte i 2019 versjon (for de som ikke
har)
 Påmelding er bindende fra og med 27. januar 2019

Påmelding:

Maksimalt antall deltakere er 30 Stk. er nådd og kurset er fult.

Se kursinvitasjon

Øvrige spørsmål rettes til kurs@prodacapo.com eller Svein Jarle Hole tlf. – 92 22 92 90.

Sist redigert 01/04/2019 av Mehdi Shadidi