LOGEX, Prodacapo og Ivbar slår seg sammen

Publisert: 15.10.2018

Ny europeisk markedsleder innenfor avansert kostnads- og kvalitetsanalyse for helsesektoren

LOGEX, Prodacapo og Ivbar har besluttet å inngå et nærmere samarbeid gjennom den nye LOGEX Group for bedre å kunne understøtte bærekraftige kvalitetsforbedringer, åpenhet og effektivitet innenfor helsesektoren. Dette vil skape en leder på det europeiske markedet med avansert programvare for analyse av resultater og kostnader i helsesektoren. De tre selskapene har i dag ledende posisjoner innenfor sine respektive markeder – Nederland, Sverige, Finland, Norge, Storbritannia og Frankrike. Den nye LOGEX Group har en bred ekspertise som gir mulighet til å støtte en helhetlig tilnærming til hvordan helsesektoren kan forbedres gjennom avanserte analyser. Den samler ledende ekspertise fra kvalitets- og kostnadsanalyse:

  • LOGEX har hovedkontor i Amsterdam og er ledende på kostnadsberegninger i det nederlandske markedet. Selskapet tilbyr avanserte løsninger for kostnadssporing, budsjettering og planlegging innenfor helsesektoren. LOGEX består også av Value2Health og MRD, markedsledere på det nederlandske markedet for kvalitetsanalyse, som gir leverandører, mottakere og tilbydere av helsetjenester tilgang til pålitelig informasjon som gjør det mulig å forbedre kvaliteten og utfallene. MRD er eksperter på datasikkerhet, selektering og prosessering av medisinske data.
  • Prodacapo har hovedkontor i Helsingfors og er ledende i Finland, Sverige og Norge på markedet for aktivitets- og kostnadsanalyse innen helsesektoren. I Norge har selskapet også løsninger for oppfølging, kvalitetskontroll og analyse av datakvalitet, herunder oppfølging av ordningen med innsatsstyrt finansiering gjennom Nimes-konseptet. Prodacapo har også et sterkt nærvær på det britiske markedet.
  • Ivbar har hovedkontor i Stockholm og er ledende på det svenske markedet for tekniske løsninger for effektivitetsanalyse og styring av avanserte betalingsmodeller. De har som mål å hjelpe organisasjoner innen helsesektoren med å oppnå bedre og mer bærekraftige resultater.

Den nye LOGEX Group vil skape et gunstig miljø som gir selskapene mulighet til å utvikle kjernekompetanse og produktportefølje ytterligere med sikte på å gi enda bedre løsninger til alle aktører innen helsesektoren.

— Nå som vi danner et større internasjonalt konsern, vil kundene dra nytte av en mer allsidig produktportefølje, som dekker enda flere behov i kundenes arbeid med å oppnå forbedringer i driften. Når kundene bruker verktøyene våre for å oppnå større gjennomsiktighet og forståelse av resultater, ressursbruk og kostnader, vil det bidra til utvikling og til syvende og sist være til fordel for pasientene og for samfunnet generelt, forteller Philipp Jan Flach, CEO i LOGEX Group.


Siden utgifter til helsesektoren utgjør en stadig større del av BNP på mange europeiske markeder og budsjettene for helseomsorg er under press, vil etterspørselen etter verktøy som kan forbedre effektiviteten og overvåke ytelsen stadig øke. Gjennom denne utvidelsen vil den nye produktporteføljen bli mye sterkere i alle markeder og tilbudet vil bli mer helhetlig, noe som gir bedre muligheter til å møte disse utfordringene.

 — Vår evne til å gi kundene bedre innsikt i pasientutfall, i tillegg til kostnadene og ressursbruken innen helsesektoren, er unik og svært viktig hvis vi skal løse utfordringene som helsevesenet i dag står overfor.

 — Når vi nå utvider vårt geografiske omfang og blir et virkelig europeisk selskap, gir det oss unike muligheter til å måle resultatene innenfor helsesektoren på tvers av markeder, regioner og pasientgrupper. Dette gir alle interessegrupper som arbeider for et bedre helsevesen, en uvurderlig innsikt, forteller Jonas Wohlin, administrerende direktør i IVBAR.

Den nye LOGEX Group vil få over 250 ansatte. Philipp Jan Flach blir konserndirektør.

Sist redigert 15/10/2018 av Mehdi Shadidi