Ny versjon av NIMES

Publisert: 8.03.2017

Oppdatert NIMES  versjon som reflekterer hittil endringer i 2017 ble tilgjengeliggjort til tekniske systemforvaltere/driftsoperatører via vårt FTP server (krever registrering) fredag 03. mars. Lokale bestillingsrutiner for gjennomføring av oppgraderingen må besørges av det enkelte Helseforetak via deres respektive driftspartnere.

Sist redigert 20/04/2017 av Mehdi Shadidi