Ny versjon av NIPK

Oppdatert versjon av frittstående programvare for pasientklassifisering - NIPK - foreløpig versjon for 2018

Viser til Helsedirektoratets informasjonsmøte om ISF 2018 avholdt 17 oktober, og foreløpig ISF regelverk 2018.

https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/innsatsstyrt-finansiering-isf#foreløpig-isf-regelverk-2018

Helsedirektoratet har i den sammenheng også tilgjengeliggjort foreløpig versjon av NPK komponentene som muliggjør kjøring av data med foreløpige 2018 regler og logikk.

Det er foretatt endringer i NIPK i tråd med gjeldende endringer i konfigurasjonssett av nasjonal NPK fra Helsedirektoratet som reflekterer dette.

Ny versjon av NIPK er nå tilgjengeliggjort til deres driftsoperatør. Evt lokale bestillingsrutiner må evt besørges lokalt.

Til orientering!

Denne versjonen inneholder mulighet til ordinær kjøring av 2016 og 2017 data, samt mulighet for simulering med foreløpig 2018 regelsett for somatikk. Det er varslet at foreløpig versjon for PHV/TSB vil være klart fra Helsedirektoratet rundt 1 november. Hvorpå ny versjon må påregnes.

Det vises i denne sammenheng til Helsedirektoratets sider for mer informasjon:

https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/norsk-pasientklassifisering-npk

Sist redigert 23/10/2017 av Mehdi Shadidi