Om oss

Prodacapo-Norway AS (Nirvaco) leverer programvare og kompetanse for sykehus innen kvalitetssikring av medisinsk koding og aktivitet rapportering. Prodacapo-Norway AS (Nirvaco) er en del av Finnish Consulting Group, Prodacapo og Datawell Oy. Vi er totalt 750 ansatte med kontorer over hele verden.

Nirvaco hadde til sommeren 2016 kontor i idylliske tidligere Nydalen Companie. Men hele det komplekset skal omgjøres til studentboliger og vi har flyttet 300m nærmere byen i Sandakerveien. Vi legger vekt på at vi ansatte skal trives på arbeidsplassen. Vi tror det smitter over på kundene slik at de trives med Nirvaco som samarbeidspartner. FCG Nirvaco og Prodacapo har fusjonert, og vil seile under flaget Prodacapo Norway AS.

Prodacapo-Nirvaco AS er et 100% eiet datterselskap av det finske Prodacapo. Knytningen til gir oss sikker økonomi og tilgang til kompetanse og løsninger innen sykehus. På hovedproduktet NIMES har vi kontrakt med et flertall av helseforetakene i landet. I tillegg leverer vi det forenklede verktøyet NiceF til flere private sykehus.

Vi i Norge er en nisjebedrift noe som har gitt oss mulighet til å bli spesialister på området ISF, DRG og medisinsk koding. Sentral i vår virksomhet er også kompetanseoppbygning av helsepersonell innen medisinsk klassifikasjon i ICD-10 systemet. Over 500 helsesepersoner er opplært i å klassifisere de diagnosene og tiltakene legene har kommet frem til og beskrevet. I tillegg til disse 11-dagers grunnkursene for ikke-medisinere kan vi også gjennomføre kortere kurs i klassifikasjon for leger. Våre primære kursholdere, legene Olafr Steinum og Gunnar Henriksson har svært høy kompetanse innen ICD-klassifikasjon og gjennomfører kurs og koderevisjon i hele Norden. De er i tillegg medlemmer av WHO arbeidsgrupper innen området.

Nirvaco har flere satsninger hvor vi tilbyr programvare og kompetanse:

  • NIMES – Nirvaco Medisinske Systemer
  • Nimes Test Grupperer (tidligere NiceF) – Frittstående applikasjon for ISF-beregning av enkeltepisoder
  • NIPK – Frittstående applikasjon for ISF-beregning og rapportering fra samlet NPR-melding
  • Kompetanse i klassifikasjon – kursvirksomhet

Sist redigert 11/11/2019 av Mehdi Shadidi