Oppdaterte versjoner av Nimes, NIPK og NIMES Testgrupperer

Publisert: 27.04.2018

Oppdateringer i Nimes, NIPK og NIMES Testgrupperer som reflekterer endelig regelverk er nå klar for nedlasting via våre sider.

Viser til endringer fra Helsedirektoratet

Ny versjon av Nimes, NIPK og Nimes Testgrupperer (gamle NiceF) som reflekterer siste oppdateringer og endringer fra Helsedirektoratet er nå tilgjengeliggjort for nedlastning og kan fås gjennom deres driftsoperatør.

Det er foretatt endringer i tråd med gjeldende endringer av konfigurasjonssett, DRG/STG-logikk og NPK komponenter fra Helsedirektoratet. Ny liste over særkoder er også publisert.

Det vises i denne sammenheng til Helsedirektoratets nettsider:

https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/norsk-pasientklassifisering-npk

https://helsedirektoratet.no/Documents/Finansieringsordninger/Innsatsstyrt%20finansiering%20%28ISF%29%20og%20DRG-systemet/ISF%202018/20180413%20NPK%20-%20Endringsdokumentasjon.pdf

Evt lokale bestillingsrutiner for gjennomføring av oppgraderingen må besørges av det enkelte Helseforetak.

Sist redigert 27/04/2018 av Mehdi Shadidi