Påbygningkurs sykdomsklassifikasjon Jan. 2021

Publisert: 22.07.2020

Invitasjon til påbygnings internatkurs på Olavsgaard i
sykdomsklassifikasjon
Mandag 18. – Tirsdag 19. Januar 2021

Klikk her for å se kursinvitasjon

Sist redigert 22/07/2020 av Mehdi Shadidi