Påbygnings internatkurs sykdomsklassifikasjon des. 2020

Publisert: 9.06.2020

Invitasjon til påbygnings internatkurs på Olavsgaard i
sykdomsklassifikasjon
Mandag 7. – Tirsdag 8. desember 2020

Klikk her for å se kursinvitasjon

Sist redigert 09/06/2020 av Mehdi Shadidi